Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Cezpoľný beh Beňuš 2018

V piatok 28. septembra 2018 Základná škola už po 13. krát organizovala cezpoľný beh „O putovný pohár starostky obce Beňuš“ pre žiakov škôl Horehronia.

Už po piaty krát za sebou sa žiaci našej školy zúčastnili tejto súťaže a to v obidvoch kategóriách.
Za mladších žiakov bežali Bibiána Zlúkyová a Martin Baksa zo 6.A a Adam Kuklica zo 7.A triedy.
V kategórii starších žiakov nás reprezentovali Matej Mišurda z 8.A triedy a Janka Kamzíková a Jakub Bútora obaja z 9.A.

Trať bola náročná, pre mladších dlhá 1100 m a starší bežali až 1350 m. Na trati na nich navyše čakali dve stanovištia: streľba zo vzduchovky a hod granátom.
Naši mladší reprezentanti boli úspešní a skončili na druhom mieste vo svojej kategórii.

Všetkým srdečne gratulujeme a za prípravu ďakujeme p. uč. K. Kanošovej a p. riaditeľovi J. Šajšovi.