Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vystúpenie artistov

Utorok, 25. september 2018 bol pre našu školu trošku iný.

Na našu školu zavítali Artisti z Ukrajiny, ktorí pre nás vytvorili zábavný program.
Program sa konal pre prvý aj druhý stupeň cez druhú vyučovaciu hodinu v telocvični.
Program bol venovaný na podporu výchovy ku zdraviu a zdravému životnému štýlu.
Artisti nám predviedli žonglovanie s kužeľmi a guľami, kúzelnícke vystúpenie, bubliny či držanie rovnováhy.
Zabávači Máša a medveď zabávali žiakov svojim predstavením najprv na kolobežke a potom s gumou a rádiom.

Vystúpenie sa nám všetkým veľmi páčilo a ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. J. Šajšovi za zorganizovanie tejto akcie.