Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Správa Rodičovského združenie pri základnej škole v Pohorelej za šk. rok 2019/2020

Vážení rodičia a priatelia školy,

vzhľadom na tohtoročnú nepriaznivú situáciu si Vám dovoľujeme sprístupniť najdôležitejšie informácie týkajúce sa Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej.

Poplatky do rodičovského združenia za šk. rok zostávajú nezmenené:
8,-€ príspevok na žiaka,
2,-€ členský príspevok za rodiča (platí iba 1 z rodičov).
Žiaci 1. stupňa môžu odovzdávať členské príspevky svojim triednym učiteľom, resp. triednym dôverníkom.
Žiaci 2. stupňa budú môcť odovzdať príspevky po obnovení prezenčnej formy vzdelávania.
Ak to situácia dovolí, žiadame uhradiť členské príspevky do 23.12.2020.

VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV od 01.01.2020 do 23.10.2020

Výdaje 2020
– 41,57€ Cestovné – Brezno, Olympiáda ANJ, Šaliansky Maťko, Dejepisná olympiáda, Hviezdoslavov Kubín,
– 12,90€ Odmeny žiaci – Zimné aktivity v snehu,
– 116,00€ Lyžiarske preteky žiakov Polomka – Skipass,
– 364,62€ Odmeny pre žiakov na koniec šk. roka 2019/2020,
– 3,65€ Poštovné.

Príjmy 2020
+ 56,00€ príspevky od rodičov z Vaľkovne (ostatné vyzbierané v roku 2019),
+ 1 943,79€

Zostatok k 23.10.2020
Účet v banke: 9 649,89€
Pokladňa v hotovosti: 484,89€

V prílohe je dokument Správa o hospodárení združenia za rok 2019.

Výbor Rodičovského združenia