Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

Oznámenie

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe opatrení Vlády SR prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročníka ZŠ)

na dištančné vzdelávanie z domu

od 26. októbra 2020 (od pondelka) na neurčito.

Vyučovanie pokračuje z domu podľa pokynov vyučujúcich.

Ďalšie informácie budú zverejnené na web stránke školy.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy