Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Vážení rodičia,

od 12.10.2020 vstupujú do platnosti nové nariadenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19.

Od 12. októbra 2020 sa zavádza povinné nosenie rúšok na základných školách pre všetkých žiakov (t.z. aj pre žiakov 1.stupňa) a zamestnancov školy (aj počas výchovno-vdelávacieho procesu v triedach).
Deťom v materskej škole sa odporúča nosiť rúško.

ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY SA I NAĎALEJ VZDELÁVAJÚ PREZENČNOU FORMOU !

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ BUDE NAĎALEJ V PREVÁDZKE ZA SPRÍSNENÝCH OPATRENÍ !

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ V ŠKOLÁCH (krúžky) OSTÁVA NAĎALEJ PRERUŠENÁ !

Rodič je povinný po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni (vrátane víkendov a sviatkov) predložiť písomné „Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ a zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky.

Upozorňujeme, že ak žiak nebude mať potrebný dokument, 2 ks rúška, papierové vreckovky, NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO TRIEDY!!!

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy