Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Režim školy od 16. 9. 2020

Naša škola sa počas uplynulých 2 týždňov aj napriek miernym komplikáciám opäť zaradila do zelenej zóny COVID-semaforu.

Na základe toho je od stredy 16.9.2020 režim školy nasledovný:

Do priestorov školy je zakázané vstupovať všetkým cudzím osobám (okrem zamestnancov školy, rodičov žiakov MŠ, rodičov žiakov 1. ročníka).

1. – 4. ročník
Deti prichádzajú do školy do svojho pavilónu príslušným vchodom od 7:30 do 7:45 hod., rodičia do školy nevstupujú. Pri vstupe prebieha ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk.
Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, ostáva obmedzenie na hodinách Telesnej výchovy – bez využívania vnútorných priestorov na cvičenie, povolené je len cvičenie v exteriéri.
Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej triedy (dobrovoľné) zatiaľ do 30.9.2020.
Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili dostatočný počet rúšok.

5. – 9. ročník
Žiaci prichádzajú do školy do svojho pavilónu príslušným vchodom od 7:30 do 7:45 hod., rodičia do školy nevstupujú. Pri vstupe prebieha ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk.
Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, ostáva obmedzenie na hodinách Telesnej výchovy – bez využívania vnútorných priestorov na cvičenie, povolené je len cvičenie v exteriéri.
Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy, zatiaľ do 30.9.2020.
Prosíme rodičov, aby deťom zabezpečili dostatočný počet rúšok.

ŠKD
Popoludňajšie ŠKD je v prevádzke v dvoch oddeleniach. Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy.

Obedy
Podľa harmonogramu a po skupinách s vyučujúcimi, vždy pri rovnakých stoloch.

Krúžky
Prebieha zisťovanie záujmu, predpokladaná činnosť od 1.10.2020.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

– vstup do školy bez sprievodu rodičov,
– vstup do školy v rúšku (plus jedno náhradné),
– dezinfekcia rúk pri vstupe do školy a meranie teploty.

Naďalej platí nariadenie Ministerstva školstva, že zákonný zástupca je povinný predkladať