Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oznam pre rodičov a žiakov

Na základe informácií RÚVZ v Banskej Bystrici bol náš nepedagogický zamestnanec pozitívne testovaný na COVID-19.

Podľa dostupných informácií uvedený zamestnanec neprišiel do kontaktu so žiadnymi žiakmi, ani zamestnancami.

Telefonicky sme ihneď kontaktovali RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý nám odporučil zvýšenú dezinfekciu priestorov školy a monitorovanie žiakov a zamestnancov školy.

Vyučovanie pokračuje v pôvodnom režime.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá