Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Výsledky volieb zástupcov rodičov ZŠ do rady školy

Voľby troch zástupcov rodičov žiakov základnej školy sa uskutočnili 14.09.2021 v priestoroch základnej školy od 15:30 do 16:30 hod.

Podľa prezenčnej listiny sa volebného aktu zúčastnilo 55 prítomných oprávnených voličov.

 

Hlasovací lístok obsahoval mená 4 navrhnutých rodičov žiakov základnej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá a ktorí súhlasili so svojou kandidatúrou.

 

Voľby prebiehali tajným hlasovaním, zakrúžkovaním najviac  troch kandidátov.

Počet prítomných oprávnených voličov :     55

Počet vydaných hlasovacích lístkov:             55

Počet platných hlasovacích lístkov:              55

 

Výsledky volieb:

    1. Jana Birková                                      36 hlasov,
    2. Ivana Vojtko Kubandová                 35 hlasov,
    3. Jana Vojtková                                    34 hlasov,
    4. Andrea Jánošková                             19 hlasov.

 

Zástupcom rodičov žiakov  základnej školy boli do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá pre nasledujúce volebné obdobie zvolení

Jana Birková, Mgr. Ivana Vojtko Kubandová, Mgr. Jana Vojtková,

ako kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá