Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ

Dňa 25.9.2021 sa uskutočnil 32. ročník súťaže Hronsecká lipová ratolesť – krajská výberová súťažná prehliadka detí v speve ľudových piesní. Súťaž tradične organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Hronsek.
Do finále postúpilo celkom 15 spevákov v dvoch vekových kategóriách (V kategórii 6 – 10 rokov  5 finalistov a v kategórii 11 – 15 rokov 10 finalistov.) Obec Pohorelá reprezentovala naša žiačka Bianka Tlučáková z 9.A triedy, ktorú na súťaž pripravovala pani učiteľka Mojžišová zo SZUŠ Talentárium v Polomke. Sprevádzala ju ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice pod vedením Igora Gašpara.

Ďakujeme za reprezentáciu a prajeme ešte veľa speváckych úspechov.