Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zatvorenie triedy VI.A z dôvodu výskytu COVID-19

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  rozhodnutia RÚVZ BB z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvára triedu  VI.A v ZŠ.

Žiaci tejto triedy zostávajú od utorka 28.09.2021 v 10dňovej domácej karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich. Prezenčné vyučovanie bude v tejto triede obnovené v utorok 05.10.2021 (podľa rozhodnutia RÚVZ BB).

Po konzultácii s RÚVZ BB len žiaci tejto triedy ostávajú v domácej karanténe. Rodičia, súrodenci alebo iní členovia spoločnej domácnosti nemusia absolvovať domácu karanténu.

Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové testy a svoje deti otestujte. Ak by šlo o pozitívny výsledok testu, urýchlene kontaktujte svojho pediatra, ktorý upresní ďalší postup. Prosím informujte aj vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

Po 10 dňoch karantény sa žiaci môžu vrátiť späť do školy, samozrejme ak sú zdraví bez akýchkoľvek príznakov. Budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Nepotrebujú sa testovať, ani preukázať negatívnym výsledkom testu. Ak sa žiak zúčastní v priebehu 10dňovej karantény testovania s negatívnym výsledkom, aj tak stále pokračuje v 10dňovej domácej karanténe.

Dištančné vzdelávanie bude pomocou platformy MS Teams, začne v stredu 29.09.2021 a bude prebiehať podľa normálneho prezenčného rozvrhu triedy. Bližšie informácie zverejníme po doriešení detailov prostredníctvom web-stránky, resp. cez informácie od triedneho učiteľa.

Ďakujeme za porozumenie.

Rozhodnutie_RUVZ_28.09.2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá