Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zmluvy do 31.3.2022


Číslo
Var. symbol
DátumNázovSumaSpoločnosť
Mesto

01.09.2022Dodatok č.2 k Zmluve č.2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_076
002/44/2022
14.03.2022Zmluvo o dielo EdustepsEdusteps PaedDr. Katarína Hvizdová
006/23/2022
19.01.2022Zmluva o spolupráci UMB BBUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
005/23/2022
17.01.2022Zmluva o spolupráci s PP UMB BBUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
001/23/2022
12.01.2022Zmluva o spolupráci UMB BBUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
004/23/2022
12.01.2022Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu BialikováNASES
003/23/2022
12.01.2022Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikatu ŠajšaNASES
002/23/2022
12.01.2022Zmluva NASESNASES
009/24/2021
24.11.2021Zmluva „Školské mlieko“Poľnohospodárske družstvo Ďumbier
008/24/2021
04.11.2021Dodatok č. 1 SZUŠZSUŠ Polomka
007/24/2021
01.09.2021Zmluva o nájme SZUŠ Polomka60,00€SZUŠ Polomka
6/2021 Hvizdová
04.06.2021zmluva o dielo300,00€PaedDr.K.Hvizdová
5/2021 Slovak Telekom
11.05.2021Slovak TelekomSlovak Telekom
04/2021 Orange dodatok
08.04.2021Orange dodatok
3/2021 KIPA (ŠJ)
01.03.2021KIPAKIPA s.r.o.
2/2021 FI-MONT
04.02.2021FI-MONTFI-MONT
1/2021 SPP
01.01.2021SPPSPP
10/2020
01.10.2020ZMLUVA 2020/10
10/2020
01.10.2020ZMLUVA 2020/10
09/2020
01.09.2020ZMLUVA 2020/09