Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

I.A

Triedna učiteľka

Mgr. Mária Huťová

Žiaci

Baksa Alexander
Bugajdová Nela
Cibuľa Dávid
Gajdoš Marek
Grlačková Oľga
Harvanová Perla
Hlaváčová Kvetoslava
Hruška Adrián
Lilková Andrea
Lukáčová Natália
Mirga Kristián
Pačajová Viktória
Pompurová Petronela
Radič Oliver
Súkeníková Martina
Šarišský Nikolas
Turčan Martin
Zelienková Marcela

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Hut
MAT
Hut
NBV
GreUNI1
PVO
Hut
Ut
SJL
Hut
MAT
Hut
SJL
Hut
VYV
Hut
VYV
Hut
St
SJL
Hut
SJL
Hut
MAT
Hut
TSV
Hut
Št
SJL
Hut
SJL
Hut
MAT
Hut
TSV
Hut
MAT
Hut
Pi
SJL
Hut
SJL
Hut
TSV
Hut
HUV
Hut