Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

IX.A

Triedny učiteľ

Žiaci

Cesnaková Daniela
Danielič Dominik
Ďuricová Vivien
Gandžala Ján
Harvanová Karin
Homolová Lucia
Hrčáková Dominika
Kováčová Dominika
Krajči Farský Dávid
Kuklica Adam
Kuniczuková Veronika
Palus Matej
Pokoš Martin
Pokoš Ján
Pokošová Natália
Suchánek Christopher
Šavolová Viktória
Žiga Boris

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
NEJ
Kru
SJL
Kru
SJL
Kru
MAT
KaRKaR
FYZ
KnšBIO
CHE
PraF-CH
OBN
PraPRA
TSV
KnšTEV
Ut
TSV
SajTEV
ANJ
KalKAL
NBV
GreUNI1
DEJ
PraPRA
SJL
Kru
MAT
KaRKaR
BIO
KnšBIO
St
TSV
KnšTEV
GEG
KnšBIO
SJL
Kru
ANJ
KalKAL
MAT
KaRKaR
VYV
SklSKL
Št
SJL
Kru
ANJ
KalKAL
FYZ
KnšBIO
MAT
KaRKaR
MAT
KaRKaR
VYV
SklSKL
TSV
SajTEV
Pi
CHE
PraF-CH
NEJ
Kru
DEJ
PraPRA
MAT
KaRKaR
SJL
Kru
INF
KruINF1
THD
PraTHD