Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

V.A

Triedna učiteľka

Žiaci

Bartošová Denisa
Borlok Martin
Čermáková Terézia
Čonka Erik
Dudášová Kristína
Gajdová Juliana
Gavurová Natália
Gažúrová Viktória
Harvanová Alexandra
Hazák Adam
Hruška Kristián
Maťuš Matej
Mirga Darius
Pajer Jozef
Pecha Martin
Refka Šimon
Súkeník Martin
Syčová Mária
Šarišská Nela
Tešlárová Natália
Vasil Boris
Žiga Pavol

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
ANJ
Kal
MAT
KaRKaR
NEJ
HutUNI2
NBV
GreUNI1
SJL
SklSKL
GEG
KnšBIO
HUV
HutHUŤ
Ut
SJL
SklSKL
MAT
KaRKaR
MAT
KaRKaR
GEG
KnšBIO
INF
KraINF1
ANJ
Kal
BIO
KnšBIO
St
SJL
SklSKL
TSV
SajTEV
VYV
SklSKL
MAT
KaRKaR
DEJ
PraPRA
ANJ
Kal
Št
ANJ
Kal
BIO
KnšBIO
THD
PraTHD
DEJ
PraPRA
SJL
SklSKL
MAT
KaRKaR
Pi
MAT
KaRKaR
TSV
SajTEV
VYV
SklSKL
SJL
SklSKL
ANJ
Kal
INF
KraINF1
ANJ
Kal