Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

IV.B

Triedna učiteľka

Mgr. Ivana Zlúkyová

Žiaci

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Hol
SJL
Hol
MAT
Hol
HUV
Hol
PVC
Hol
Ut
SJL
Hol
SJL
Hol
MAT
Hol
VYV
Hol
VYV
Hol
St
SJL
Hol
TSV
Hol
MAT
Hol
VLA
Hol
VLA
Hol
Št
SJL
Hol
SJL
Hol
MAT
Hol
PVC
Hol
PVC
Hol
Pi
SJL
Hol
MAT
Hol
TSV
Hol
PVC
Hol
PVC
Hol