Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

V.A

Triedna učiteľka

Mgr. Renáta Kantorisová

Žiaci

Birka Andrej
Datko Filip
Grňa Alex
Harvan Dominik
Harvan Emanuel
Harvan Ladislav
Jánoška Tomáš
Kamzíková Karolína
Kováč Dominik
Kováčová Stanislava
Kuklica Peter
Mecko Tomáš
Meier Samuel
Oračková Bianka
Palusová Alexandra
Pokošová Diana
Pokošová Laura
Pompura Ján
Sojková Drahomíra
Syč Ľuboš
Šarišská Sabrina
Šarišský Dávid
Vlček Boris
Vojtko-Kubandová Nela

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
MAT
KaR
MAT
KaR
SJL
Kru
NBV
Gre
GEG
Knš
ANJ
Kalsk1
Ut
MAT
KaR
DEJ
Pra
TSV
Saj
INF
SimDsk1
ANJ
Kalsk2
SJL
Kru
BIO
Knš
St
GEG
Knš
SJL
Kru
MAT
KaR
VYV
Skl
VYV
Skl
ANJ
Kalsk2
Št
ANJ
Kalsk1
HUV
Hut
MAT
KaR
SJL
Kru
TSV
Saj
Pi
ANJ
Kalsk2
BIO
Knš
SJL
Kru
MAT
KaR
ANJ
Kalsk1
INF
Kansk2
THD
Pra
THD
Pra