Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VII.A

Triedny učiteľ

Mgr. Marianna Kalmanová

Žiaci

Bartošová Denisa
Borlok Martin
Čermáková Terézia
Dudášová Kristína
Gajdová Juliana
Gavurová Natália
Gažúrová Viktória
Harvanová Alexandra
Hazák Adam
Hruška Kristián
Maťuš Matej
Mikulčíková Zoja
Mirga Darius
Pajer Jozef
Pecha Martin
Puška Kristián
Syčová Mária
Šarišská Nela
Tešlárová Natália
Vasil Boris
Žiga Pavol

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
ANJ
Kal
BIO
Knš
SJL
Skl
VYV
Skl
VYV
Skl
MAT
KaR
CHE
Pra
Ut
TSV
Knšdie
NBV
Gre
MAT
KaR
SJL
Skl
INF
Kan
THD
Pra
THD
Pra
St
MAT
KaR
SJL
Skl
ANJ
Kal
HUV
Hut
DEJ
Pra
CHE
Pra
TSV
Sajch
Št
NEJ
Kru
GEG
Knš
BIO
Knš
SJL
Skl
MAT
KaR
TSV
Sajch
Pi
OBN
Pra
FYZ
Knš
SJL
Skl
ANJ
Kal
NEJ
Kru
MAT
KaR
TSV
Knšdie