Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

2. ročník regionálnej súťaže Moja obec

Tento rok sa po predchádzajúcich výborných ohlasoch konal 2. ročník regionálnej súťaže žiakov 1. stupňa základných škôl, tentokrát v prezentácii svojej školy pod názvom Moja škola. Vďaka vedeniu školy, organizačnému tímu a sponzorom sa nám ju opäť podarilo zorganizovať na veľmi dobrej úrovni. Streda 17. mája 2023 sa znova niesla v slávnostnom duchu a očakávaní našich milých hostí a súťažných družstiev. Ani nevľúdne daždivé počasie ich našťastie neodradilo a prišli si zmerať sily, nabrať skúsenosti a stráviť pekný deň v našej škole.

Do súťaže sa zapojili žiaci zo 4 škôl: ZŠ Heľpa, ZŠ Beňuš, ZŠ Závadka nad Hronom a samozrejme nechýbala ani naša základná škola. Ráno privítali vo vestibule našej školy súťažiacich žiaci v krojoch a odprevadili ich do regionálnej učebni, kde sa všetko začalo. Pani zástupkyňa Mgr. Erika Bialiková prítomných privítala a oboznámila ich s priebehom súťaže. Deti z DFS Mladosť potešili všetkých piesňami a tancom a následne na základe vyžrebovaného poradia súťažiaci mohli začať. Štvorčlenné družstvá žiakov a žiačok nám predviedli svoje prezentačné zručnosti, tímovú spoluprácu a tvorivosť a naozaj rôznym spôsobom predstavili svoju školu. Počuli sme prekrásne piesne, pobavili sme sa na scénkach a vypočuli sme si mnoho zaujímavých informácií dôkladne spracovaných v prezentáciách. Všetky boli na vynikajúcej úrovni a  každé družstvo predviedlo to najatraktívnejšie z histórie svojej školy. Porota ale i hostia si pochutnali na chutných jednohubkách či domácom jablčníku. Po ukončení súťaže bolo pripravené chutné občerstvenie pre žiakov i hostí a porota v zložení Mgr. Erika Bialiková, Mgr. Ivana Zlúkyová, Mgr. Slavomíra Gašperanová, Mgr. Mariana Blažečková a Mgr. Aneta Maková takto rozhodli o víťazoch:

  1. miesto ZŠ Pohorelá
  2. miesto ZŠ Heľpa a ZŠ Beňuš
  3. miesto ZŠ Závadka nad Hronom

Víťazi boli odmenení diplomami a cenami pre školu i pre všetkých členov súťažného družstva.

Súťažné družstvo našej školy v zložení Bianka Boháčová, Bibiana Rochovská, Adam Vojtko a Marek Marian Bošeľa pripravovala Mgr. Ľudmila Vaculčiaková.

Súťažiacich prišli podporiť pán starosta obce Závadka nad Hronom Mgr. Vladimír Šiška, pani asistentka Ivana Tešlárová, pani ekonómka Ing. Jana Birková,  z obce Beňuš pani starostka Katarína Srnková a pani riaditeľka školy Ing. Iveta Bartoňková, pán starosta Heľpy Miroslav Lilko, pani riaditeľka školy Mgr. Alena Milanová, pani zástupkyňa školy Mgr. Daniela Čupková, pani starostka obce Pohorelá Ing. Jana Tkáčiková a pán riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša.

Veľké poďakovanie patrí celému organizačnému tímu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, bez ktorých by túto súťaž nebolo možné zorganizovať.

 

Ďakujeme sponzorom, ktorí túto súťaž podporili:

Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej, Poľnohospodárske družstvo, AGROPOHORELÁ, LINEKO Slovensko, s.r.o., Mgr. Erik Vasil, Tec – Trade, Peter Vojtko, Papierníctvo Bonito, Dana Hrabovská, Lekáreň Kamilka s.r.o., Mgr. Zlatica Rašiová, ARTDENT s.r.o., MUDr. Andrea Kamzíková, Obecný úrad v Pohorelej, BARTRANS, s.r.o., Ing. Jozef Baran,  HAMANNAX, Ján Haluška,  PVEK, Miloš Kollárik,  Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá, Mäso údeniny HK Jatka, Ján Kovalčík, Marcel Kanoš, KPM, Ján Haluška,  Štátna ochrana prírody SR, COOP Jednota Brezno, Družstvo vlastníkov oviec a kôz Pohorelá, Komunitné centrum Pohorelá, Pohrebníctvo Haluška, Komunálna poisťovňa, Ján Krupa, Helgas.

Dúfame, že aj tentokrát sa súťažiaci a hostia u nás dobre cítili a tešíme sa na stretnutie opäť o rok v ešte hojnejšom počte.

 

Mgr. Ivana Zlúkyová