Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehronská valaška 2017

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárt zorganizovalo dňa 30. apríla 201754. ročník súťažnej prehliadky hudobného folklóru o Horehronskú valašku.

Výsledky z našej školy boli nasledovné:

V kategórii skupinový spev (1.-4. ročník ZŠ) získal DFS Mladosť 1. miesto.
V kategórii sólový spev (1.-4. ročník ZŠ) získala Alžbeta Bodnáriková z 2.A 2. miesto.
V kategórii duo spev (1.-4. ročník ZŠ) získali Alžbeta Bodnáriková z 2.A a Nina Vojtková z 3.A 3. miesto.
V kategórii duo spev (5.-9. ročník ZŠ) získali Janka Balážová a Natália Pokošová z 5.A 2.miesto.
V kategórii tradičné ľudové nástroje (5.-9. ročník ZŠ) získala Aneta Haľaková z 8.A 3.miesto.
V kategórii sólový spev (5.-9. ročník ZŠ) získala Kristína Gandžalová z 8.A 3. miesto.
V kategórii ľudové hudby získal DFS Mladosť 3. miesto.
V kategórii skupinový spev (5.-9. ročník ZŠ) získal DFS Mladosť 3. miesto.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom blahoželáme a p. uč. Mgr. M. Huťovej ďakujeme za prípravu žiakov na súťaž!