Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hod plnou loptou

Dňa 6.10.2017 sa mala konať súťaž v hádzaní kriketovou loptičkou, no vzhľadom na nepriaznivé počasie sa musela zmeniť téma súťaže. Žiaci hádzali plnou loptou do diaľky.

Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov, najpočetnejšou skupinou bola kategória chlapcov 3. a 4. ročníka. Pred súťažou sa žiaci rozbehali, rozcvičili, nacvičili si súťažnú disciplínu s volejbalovou loptou a potom aj s plnou loptou. Všetci žiaci sa navzájom povzbudzovali a podporovali. Po odsúťažení sa s p. uč. Haluškovou hrali pohybovú hru, zameranú na prenášanie lopty do cieľa.
Gratulujeme výhercom a tešíme sa na ďalšiu súťaž!

Vyhodnotenie súťaže

Chlapci 1. – 2. ročník
1.miesto: Maťko Maťuš, výkon: 430 cm
2.miesto: Šimon Refka, výkon: 350 cm
3.miesto: Peťko Frajt, výkon: 340 cm
4.miesto: Samko Rochovský, výkon: 340 cm

Chlapci 3. – 4. ročník
1.miesto: Boris Šarišský, výkon: 700 cm
2.miesto: Kristián Puška, výkon: 650 cm
3.miesto: Rastislav Šarišský, výkon: 630 cm

Dievčatá 1. – 2. ročník
1.miesto: Lucka Zlúkyová, výkon: 390 cm
2.miesto: Magdalénka Kanošová, výkon: 300 m

Dievčatá 3. – 4. ročník
1.miesto: Julka Kanošová, výkon: 430 cm
2.miesto: Alžbetka Tlučáková, výkon: 430 cm
3.miesto: Lilianka Bernadičová, výkon: 375 cm

Mgr. Lenka Sidorová