Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vianočné vystúpenie 2017

Dňa 21. decembra 2017 sa počas druhej a tretej vyučovacej hodiny konalo vianočné vystúpenie.
Vystúpili žiaci našej školy, ktorí nám v pásme piesní a tanca spríjemnili chvíle pred blížiacimi sa Vianocami.
V priestoroch školskej jedálne zneli aj hudobné nástroje našich muzikantov.
Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Huťovej, Mgr. Ľ. Vaculčiakovej, Mgr. T. Šajšovej, Mgr. M. Skladanej, p. špec. pedagogičke Mgr. Ž. Holkovej a p. asistentke Mgr. M. Kantorisovej za organizáciu programu.