Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

OMEP konferencia

V dňoch 15.-16. 11.2018 sa v Bratislave sa konala konferencia pri príležitosti 25. výročia založenia SV OMEP.
Svetová organizácia pre predprimárne vzdelávanie prijala v roku 1993 za svoje členky aj učiteľky zo Slovenska.
Pri tejto príležitosti bolo ocenených 10 učiteliek za svoje mnohoročné aktívne pôsobenie v oblasti predprimárneho vzdelávania.
Bolo pre mňa cťou, že som mohla byť medzi nimi a v rámci konferencie viesť aj workshop, na ktorom sa prítomné pani učiteľky presvedčili, ako sa z detí našej materskej školy stávajú malí umelci.

PaedDr. Dagmar Krupová