Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vianočný program

Dňa 21. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnilo vystúpenie žiakov s programom zameraným na blížiace sa Vianoce.

Vystúpenia sa zúčastnili aj bývalí žiaci našej školy (súrodenci Pokošovci), ktorí dnes žijú v detskom domove vo Valaskej. Prišli v sprievode svojich učiteľov a pripravili si pre nás krátke vystúpenie v podobe tancov. V programe vystúpili žiaci zo všetkých ročníkov s rôznymi scénkami, hrou na hudobné nástroje či spevom a tancom a spríjemnili nám predvianočné obdobie.
Na záver nám spoločne zaspievali pieseň „Tichá noc“.

Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Márii Huťovej, Mgr. Ivane Zlúkyovej, Mgr. Ľudmile Vaculčiakovej a Mgr. Márii Skladanej za prípravu žiakov na vystúpenie. A ďakujeme aj našim bývalým žiakom z detského domova vo Valaskej, že na nás nezabudli a prišli nás pozrieť a zatancovať nám.