Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda – okresné kolo

Dňa 14. februára 2020 sa v CVČ Brezno konalo okresné kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády.

Našu školu reprezentovali dvaja šikovní dejepisári, Jozef Šajša a Martin Kuklica zo 6.A triedy.

Žiaci riešili úlohy z vybraného monotematického celku, z príslušného učiva ročníka a regionálnej histórie. Témy úloh boli Milan Rastislav Štefánik – politik, vojak, vedec, staroveký Orient, staroveké Grécko a úlohy o významných osobnostiach, pamiatkach a historických udalostiach v regióne.

Veľmi dobre sa darilo Jozefovi Šajšovi, ktorý obsadil 4. miesto a stal sa úspešným riešiteľom.

Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

Ing. Anna Pravotiaková