Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Recitátori svojím repertoárom a interpretáciou hlbšie spoznávajú literárne hodnoty a zoznamujú s nimi širokú verejnosť. Súťaž výrazne prospieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín sa konalo v mesiaci január.

Aj žiaci 1. stupňa sa pripravovali na súťaž v prednese poézie a prózy. Ako každý rok sa potvrdilo, že deti viac inklinujú k poézii, o čom svedčila aj účasť žiakov v školskom kole (9). Mali sme iba jednu súťažiacu, ktorá recitovala prózu, a teda rovno postúpila do okresného kola. Bola to Lucka Gandžalová z 3.A, ktorá podala vynikajúci výkon a svojou ukážkou ruskej ľudovej rozprávky zaujala porotu u súťažiacich. Len škoda, že pre chorobu sa nakoniec okresného kola nemohla zúčastniť.
V prednese poézie boli výsledky nasledovné:
1. miesto Gabriela Medvegy 3.A
2. miesto Boris Vasil 4.A
3. miesto Karolína Kamzíková 2.A

Gabika sa svojou básňou Včielka Emka v okrese nestratila a bude našu školu reprezentovať aj v regionálnej súťaži. Gratulujeme.

Žiaci sa v 2. kategórii v školskom kole umiestnili nasledovne:
Poézia:
1. miesto Vanesa Pompurová 6.A
2. miesto Nina Vojtková 6.A
3. miesto Karolína Pinčiarová 6.A

Próza:
1. miesto Jozef Šajša 6.A
2. miesto Karolína Mikolajová 6.A
3. miesto Júlia Kanošová 5.A a Liliana Bernadičová 6.A

Žiaci v 3. kategórii sa umiestnili nasledovne:
Poézia:
1. miesto Alexandra Mecková 7.A
2. miesto Matej Tešlár 7.A
3. miesto Martin Baksa 7.A

Próza:
1. miesto Bianka Tlučáková 7.A
2. Petra Kantorisová 9.A

Zo školského kola do okresného kola postúpili žiaci:
1. kategória: Gabriela Medvegy 3.A
2. kategória: Vanesa Pompurová 6.A a Jozef Šajša 6.A
3. kategória: Alexandra 7.A a Bianka Tlučáková 7.A

Okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín sa v školskom roku 2019/2020 zúčastnilo 18 základných škôl okresu Brezno a konalo sa 4. marca 2020 v CVČ Brezno.

Z okresného kola v Brezne do Regionálneho kola v Banskej Bystrici postúpili:
Gabriela Medvegy 3.A
Vanesa Pompurová 6.A
Alexandra Mecková 7.A

Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Skladanej, Mgr. Zlúkyovej, Mgr. Huťovej, Mgr. Kriakovej a Mgr. Krupovej za prípravu žiakov na súťaž.
Všetkým zúčastneným žiakom, ktorí postúpili do okresného kola a následne do regionálneho kola gratulujeme a postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov v regionálnom kole v Banskej Bystrici!

Mgr. Zlúkyová a Mgr. Krupová