Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prevádzka MŠ od stredy 25.11.2020 obnovená !

Vážení rodičia,

riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá Vám oznamuje, že prevádzka materskej školy bude obnovená od stredy 25.11.2020.

Výchovno – vzdelávacia činnosť bude pokračovať v oboch triedach MŠ.

Všetky doterajšie hygienicko-epidemiologické opatrenia sú naďalej v platnosti.

Žiadame rodičov, aby deťom doniesli ich osobné veci, ktoré mali doma kvôli dezinfekcii.

Ďakujeme za pochopenie.