Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Cyklistická časovka detí a žiakov ZŠ s MŠ Pohorelá

cyklo 2022 - plagát