Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Horehronská valaška 2023

V nedeľu 14.05.2023 sa naše dievčatá zúčastnili súťažnej prehliadky Horehronská valaška.

Po veľmi peknej prezentácii získali strieborné pásmo v sólo speve – Kristínka Součeková, zlaté pásmo v duo speve – Lucka Gandžalová a Magdalénka Kanošová, za skupinový spev taktiež získali zlaté pásmo – Lucka Gandžalová, Magdalénka Kanošová, Kristínka Součeková, Marianka Baksová, Nelka Vojtko Kubandová, Kristínka Danieličová a Karolínka Tešlárová.

Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a tiež obce. Petrovi Gandžalovi, Kristínke Gandžalovej a Radkovi Pokošovi za hudobný doprovod. Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí vedú svoje deti k zachovaniu našich tradícií.

Mgr. Erika Tereková