Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Škola v prírode 2022/2023

V dňoch od 22.5. do 26.5.2023  sa žiaci  3. a 4. ročníka zúčastnili školy v prírode v hoteli Drotár v Hronci. Na 5 dní zabudli na svoje triedy a spoznávali spolu s p. učiteľkami Máriou Huťovou, Žanetou Holkovou a pani asistentkou Erikou Terekovou malebné prostredie Veporských vrchov. Absolvovali rôzne vedomostné a športové aktivity, zahrali sa na záchranárov, učili sa orientovať v lese, opekali si špekáčky, v noci hľadali poklad, pripravovali si masky na diskotéku. Urobili si výlet do Brezna do Légie a na zmrzlinu.  Našli si aj nového kamaráta z Maďarska. Zo školy v prírode sa plní zážitkov v piatok vrátili do Pohorelej.

Mgr. Mária Huťová