Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 bude v pondelok 4.9.2023 o 9:30 hod. na amfiteátri pri Obecnom úrade v Pohorelej.

 O 8:00 hod. bude v rímskokatolíckom kostole v Pohorelej slávnostná svätá omša.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na amfiteátri pri obecnom úrade v Pohorelej, v prípade nepriaznivého počasia v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu.

Obed sa v tento deň nevydáva a v prevádzke nebude ani Školský klub.

Od utorku 5.9.2023 bude v prevádzke Školská jedáleň  a Školský klub bude k dispozícii do 16,00 hod..

Žiadame rodičov, aby počas školského roka nevstupovali do vnútorných priestorov školy (okrem škôlkárov a prvákov, resp. s písomným súhlasom riaditeľa školy).

 Prajeme Vám príjemné prežitie posledných prázdninových dní a tešíme sa na všetkých žiakov v novom školskom roku 2023/2024.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá