Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vianočné prázdniny

Žiakom začínajú vianočné prázdniny v piatok 23. decembra 2022.

Koniec prázdnin je v piatok 6. januára 2023.

Vyučovanie začína v pondelok 9. januára 2023.