Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

I.A

Triedna učiteľka

PaedDr. Gabriela Kanošová

Žiaci

Anderková Simona
Bošeľa Samuel
Bráz Victoria
Harvanová Bianka
Hlaváčová Margaréta
Maťušová Rebeka
Moravský Marek Ondrej
Pavlovská Emma
Piliar Jakub
Pokoš Miroslav
Pokošová Ema
Pokošová Sofia
Polák Šimon
Pušková Renáta
Račko Daniel
Refka Matúš
Ševcová Vladimíra
Šipula Matej

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Kan
MAT
Kan
NBV
Gre
SJL
Kan
PVO
Kan
Ut
SJL
Kan
TSV
Kan
MAT
Kan
SJL
Kan
St
SJL
Kan
MAT
Kan
SJL
Kan
TSV
Kan
HUV
Kan
Št
SJL
Kan
MAT
Kan
SJL
Kan
TSV
Kan
Pi
SJL
Kan
MAT
Kan
VYV
Kan
VYV
Kan