Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

I.A

Triedna učiteľka

Mgr. Mária Huťová

Žiaci

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
Kan
MAT
Kan
NBV
Gre
SJL
Kan
PVO
Kan
Ut
SJL
Kan
TSV
Kan
MAT
Kan
SJL
Kan
St
SJL
Kan
MAT
Kan
SJL
Kan
TSV
Kan
HUV
Kan
Št
SJL
Kan
MAT
Kan
SJL
Kan
TSV
Kan
Pi
SJL
Kan
MAT
Kan
VYV
Kan
VYV
Kan