Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VIII.A

Triedny učiteľ

Ing. Anna Pravotiaková

Žiaci

Bialik Erik
Bodnáriková Alžbeta
Boháč Daniel
Danieličová Kristína
Harvan Marek
Harvanová Nikola
Kanošová Júlia
Klimko Tomáš
Kyseľ Daniel
Lihan Ján
Meier Jasmin
Mirga Kevin
Pálus Róbert
Pokošová Ľubomíra
Pušková Vanesa
Šarišská Denisa
Šarišská Jozefína

Rozvrh hodín

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
CHE
Pra
DEJ
Pra
FYZ
Knš
SJL
Kru
MAT
KaR
NEJ
Kru
TSV
Knšdie
Ut
NBV
Gre
VYV
Skl
VYV
Skl
MAT
KaR
CHE
Pra
SJL
Kru
TSV
Sajch
St
ANJ
Kal
MAT
KaR
NEJ
Kru
FYZ
Knš
SJL
Kru
GEG
Knš
Št
MAT
KaR
OBN
Pra
SJL
Kru
ANJ
Kal
INF
Kru
BIO
Knš
TSV
Sajch
Pi
SJL
Kru
ANJ
Kal
MAT
KaR
THD
Pra
THD
Pra
HUV
Vac
TSV
Knšdie