Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

3. ročník regionálnej súťaže Moja obec

Dňa 22. mája 2024 sa konal 3. ročník súťaže Moja obec s témou Rok na dedine – zvyky a tradície, ktorú zorganizovala naša ZŠ s MŠ v Pohorelej vďaka vedeniu školy, obetavému organizačnému tímu metodického združenia a nepedagogických zamestnancov, kolektívu školskej jedálne, zriaďovateľovi a sponzorom. Hoci aj tento ročník privítal súťažiacich a hostí upršaným počasím, našej súťaže v prezentačných zručnostiach žiakov 1. stupňa ZŠ sa zúčastnilo 5 horehronských škôl: ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom, ZŠ Polomka, ZŠ Šumiac, ZŠ Telgárt a samozrejme aj žiaci našej školy.

Ráno privítali hostí naši žiaci v krojoch a odprevadili ich do regionálnej učebne, kde pani zástupkyňa Mgr. Erika Bialiková všetkých privítala a oboznámila ich s priebehom súťaže. Pekným programom v podaní DFS Mladosť a za hudobného doprovodu pána Jozefa Maťuša sa to začalo a následne na základe vyžrebovaného poradia súťaž odštartovali naši žiaci Martin Turčan, Alexander Baksa, Karolína Tešlárová a Kvetoslava Hlaváčová zo 4.A pod vedením Mgr. Márie Huťovej. Štvorčlenné družstvá žiakov a žiačok nám predviedli tímovú spoluprácu a tvorivosť a naozaj rôznym spôsobom predstavili tradície svojej obce. Počuli sme ľudové piesne, pobavili sme sa na scénkach a vypočuli sme si mnoho zaujímavých informácií dôkladne spracovaných v prezentáciách. Všetky boli na vynikajúcej úrovni a  každé družstvo predviedlo to najatraktívnejšie zo zvykov svojej obce. Porota, ale i hostia, si pochutnali na regionálnych špecialitách, ktorých bolo tento rok neúrekom. Po
ukončení súťaže bolo pripravené skvelé občerstvenie pre žiakov i hostí a porota v zložení Mgr. Erika Bialiková, Mgr. Ľudmila Vaculčiaková, Mgr. Lucia Riapošová, Mgr. Viera Harvánková, Mgr. Gabriela Malecká a Mgr. Magdaléna Basarová takto rozhodli o víťazoch:
1. miesto ZŠ Šumiac
2. miesto ZŠ Telgárt
3. miesto ZŠ s MŠ Pohorelá

Nikto neodišiel naprázdno a deti boli za svoje úsilie odmenené diplomami a peknými cenami. Pozvanie prijali starostovia horehronských obcí a ich zástupcovia: pani starostka obce Pohorelá Ing. Jana Tkáčiková, starostka obce Šumiac PhDr. Jarmila Gordanová, starosta obce Závadka nad Hronom Mgr. Vladimír Šiška. Svojich žiakov prišli podporiť aj riaditelia zúčastnených škôl: pán riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr. Jozefa Šajša, riaditeľka ZŠ Šumiac Mgr. Renáta Jókaiová, riaditeľka ZŠ Telgárt Mgr. Mária Lunterová, riaditeľka ZŠ s MŠ Závadka nad Hronom Mgr. Iveta Kureková. Pozvanie prijala aj vedúca Spoločného školského úradu v Polomke Mgr. Daniela Jarganová a o našej súťaži sa dozvedela aj redaktorka a moderátorka Rádia Regina Petra Jusková, ktorá sa rozhodla spracovať o tomto podujatí reportáž.

Ďakujeme sponzorom, ktorí túto súťaž podporili:
Poľnohospodárske družstvo, AGROPOHORELÁ, Tec – Trade, Peter Vojtko, Lekáreň Kamilka s.r.o., Mgr. Zlatica Rašiová, BARTRANS, s.r.o., Ing. Jozef Baran,  Papierníctvo Bonito, Dana Hrabovská, PVEK, Miloš Kollárik, Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá, Mäso údeniny HK Jatka, Marcel Kanoš, Helgas, KPM, Ján Haluška, COOP Jednota Brezno, Družstvo vlastníkov oviec a kôz Pohorelá, Pohrebníctvo Haluška, Ján Kovalčík, Pekáreň u Flosníkov.

Ďakujeme deťom za predvedené prezentácie, za to, že nám priblížili ako vyzerá rok na dedine. Ďakujeme vyučujúcim za náročnú prípravu a rozvíjanie prezentačných schopností svojich žiakov a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Mgr. Ivana Zlúkyová