Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Spolupráca ŠKD s Denným centrom seniorov Pohorelá

Naša škola je obklopená krásnym prostredím, z ktorého čerpajú všetci žiaci aj pedagógovia. V školskom klube detí využívame hlavne priestory, ktoré sú pod 4. pavilónom – lúka, na ktorej sa hráme rôzne pohybové hry a Eko-učebňa, ktorá nám umožňuje skĺbiť výučbu s prírodou alebo úkryt pred slnkom a dažďom, keď trávime spoločné chvíle mimo oddelenia. Záleží nám, aby naša  EKO – učebňa bola nie len funkčná, ale aj pekná, preto sme sa pustili do jej skrášľovania. Dňa 16. 5. 2024 sme pri peknom počasí a spoločnej práci senioriek a detí zo školského klubu vysadili do závesných kvetináčov letničky a trvalky. Do vyvýšených záhonov k jahodám nám pribudli lobelky a surfínie. Už teraz sa tešíme z dobre vykonanej práce a skrášlenia priestorov, ktoré nám aj naďalej budú slúžiť  na oddych a relax. Ďakujeme členkám Denného centra seniorov Pohorelá za ich cenné rady, skúsenosti, pomoc a Mgr. Erike Bialikovej a Ing. Kataríne Kanošovej za vypracovanie projektu.

Všetkým  patrí veľké ĎAKUJEME!

Mgr. Elena Halušková