Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzníky II. svetovej vojny

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne opäť pripravil okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov základných škôl a 8–ročných gymnázií. Súťaž sa konala 28. 05. 2024 a zúčastnilo sa jej 5 škôl z okresu Brezno.

Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo žiačok 8. a 9. ročníka – Alžbeta Bodnáriková, Viktória Gažúrová a Zoja Mikulčíková. Žiačky riešili úlohy o najdôležitejších udalostiach II. svetovej vojny, SNP a národnooslobodzovacieho boja.

Napriek tomu, že súťažné úlohy boli náročné a konkurencia veľká, naše žiačky obsadili 1. miesto!

Súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.  Pre zúčastnených žiakov a ich pedagógov je pripravený zájazd do Múzea SNP v Banskej Bystrici a do národnej kultúrnej pamiatky Kalište.

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny:

  1. ZŠ s MŠ Pohorelá
  2. ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno
  3. ZŠ Polomka
  4. ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno
  5. ZŠ Beňuš

                                                                                       Ing. Anna Pravotiaková