Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Úspech žiakov – Šaliansky Maťko

Mesto Šaľa
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Matica slovenská
Literárne informačné centrum a vydavateľ časopisu Slniečko

sú organizátormi celoslovenskej súťaže v prednese slovenských povestí.

„Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

Maťko preto, že ma tak volajú a šaliansky preto,

že som sa narodil v Šali.

 

Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa šaliansky Maťko J. C. Hronského.“

 

Táto súťaž upevňuje záujem žiakov o literatúru a národnú kultúru, všestranne rozvíja a podporuje záujem žiakov o umelecký prednes, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Zároveň podporuje ich súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie, vytvára trvalý vzťah k literatúre a umeleckému prednesu.

Súťaže s povesťou od ľubovoľného autora sa mohli zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka. Za pomoci svojich pedagógov sa naučili technike prednesu, vytvoril sa  priestor na rozvoj ich tvorivých schopností a nadväzovali kontakty a blízke vzťahy s tvorbou J. C. Hronského a ďalších tvorcov povestí.

 

     „V 28. ročníku  „Šalianskeho Maťka“  našu školu v okresnom kole reprezentovali

Bianka Boháčová a Boris Vasil.

Bianka Boháčová (4.A) získala v II. kategórii 2. miesto,

Boris Vasil (7.A)  si v III. kategórii vybojoval 3. miesto.

 

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

                                                               

                                          

 

 

Mgr. Mária Skladaná