Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Všetkovedko

Dňa 30.11.2022 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž “ Všetkovedko„, ktorej sa zúčastnili žiaci 2.-4.ročníka.

V súťaži si preverili svoje znalosti zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky, vlastivedy, prvouky, prírodovedy a informatiky.

Začiatkom februára sa zúčastnení žiaci dočkali výsledkov. Z 2.A triedy získali titul „Všetkovedkov učeň“ títo žiaci: Janka Birková, Tomáš Bugajda, Martin Jánoška, Daniel Medvegy, František Rochovský, Adam Rochovský, Ivetka Halušková, Ivonka Rochovská, Kristián Pinčiar, Kristián Kalman a Rastislav Raši. Z 3.A triedy získali titul „Všetkovedkov učeň“ Alexander Baksa, Andrejka Lilková a Martin Turčan a zo štvrtákov Bibiana Rochovská, Bianka Boháčová, Ján Hlaváč, Nela Zacharová a Adam Vojtko.

Najlepšie výsledky dosiahli Martin Jánoška z 2.A, Martin Turčan 3.A  a  Ján Hlaváč zo 4.A. Žiaci za svoje úsilie získali diplom a drobné ceny.

Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník!

Mgr. Mária Huťová