Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rodičovské združenie 26.10.2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom, že vo štvrtok 26.10.2023 o 15:00 hod. sa uskutoční celoškolské rodičovské združenie v jedálni ZŠ. Účasť aspoň 1 rodiča je povinná.

Po ukončení budú prebiehať triedne stretnutia v kmeňových triedach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ďakujeme.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá