Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Mesiac úcty k starším a Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 25. októbra 2023 si žiaci 7.A triedy a ZUŠ Heľpa pripravili vystúpenie pre členov Denného centra seniorov (DCS) a starých rodičov k Mesiacu úcty k starším. Podujatie sa konalo v školskej jedálni o 15:00. Našim starým rodičom sa na začiatku prihovorila pani starostka Ing. Jana Tkáčiková a za našu školu pani zástupkyňa Mgr. Erika Bialiková. Program pokračoval pásmom básní a piesňou v podaní siedmakov, na husliach zahrali a zaspievali ľudové piesne Lucka Gandžalová a Magdaléna Kanošová. Pieseň Horehronie zaspievali Mariana Baksová a Lucka Gandžalová a na gitare zahral ukrajinský žiak Saša Herasymov.

Keďže sa v daný týždeň, v pondelok, uskutočnil aj Medzinárodný deň školských knižníc, tak v ďalšej časti programu nám moderátorka Gabika Medvegy porozprávala zopár informácií o Medzinárodnom dni školských knižníc a po tejto časti žiaci recitovali úryvky z nových kníh z našej školskej knižnice. Medzi jednotlivými úryvkami sa pripojili žiaci ZUŠ: Bibka Rochovská na akordeóne, Rebeka Maťušová na husliach a Bianka Boháčová na akordeóne. Deti z oboch oddelení školského klubu spolu s pani učiteľkami Mgr. Dašou Lakandovou a Mgr. Elenou Haluškovou pripravili pre seniorov pozdravy v tvare srdiečok a pani starostka im zase darovala uteráky.

Z DCS pani Anna Lakandová sa na záver všetkým účinkujúcim poďakovala. Pre všetkých divákov a vystupujúcich DCS pripravilo chutné občerstvenie. Za prípravu programu ďakujeme pani učiteľke Mgr. Mariane Krupovej, za ozvučenie Ing. Kataríne Kanošovej, za výzdobu jedálne spolu s knižnými titulmi pani učiteľke Mgr. Daši Lakandovej a za fotodokumentáciu Bc. Irine Tešlárovej. V neposlednom rade ďakujeme aj pani riaditeľke ZUŠ Mgr. Lucii Rochovskej a pani učiteľke Lesyi Vlakhovej zo ZUŠ v Heľpe.