Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

78. výročie oslobodenia obce Pohorelá

Koniec januára sa v našej obci spája dnes už so 78. ročnou spomienkou na jej oslobodenie. 29. 01. 1945 bola naša obec oslobodená spod fašistickej nadvlády po ťažkých rokoch II. svetovej vojny.

  1. 01. 2023 obec Pohorelá a Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík zorganizovali spomienkovú slávnosť kladenia venca k pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Treba si uvedomiť, že každá vojna je krutá, či už je útočná, alebo obranná. Krutá je tým, že v nej prichádzajú o život nevinní bez ohľadu na vek, politické či náboženské presvedčenie. Každý vyhasnutý ľudský život bolí. Naše malé Slovensko je posiate množstvom pomníkov známych aj neznámych padlých za našu slobodu. Im patrí hlboká úcta a vďaka.

                                                                                     Ing. Anna Pravotiaková