Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Tretie ,,Športové zápolenie“

 

 

 

 

 

 

Dňa 25. januára 2023 nasledovalo naše školské, v poradí už tretie, ,,Športové zápolenie “. Tento deň sa stal pre žiakov 1. stupňa športovým zážitkom, ktorý si možno zanechajú vo svojich spomienkach. Zápolenia sa zúčastnilo 28 žiakov: Samko Bošeľa, Matúš Refka, Vladimíra Ševcová, Simonka  Anderková /1.A/, Oliver Cibuľa, Samko Pohlod, Nina Šándorová, Lenka Harvanová /1.B/, Kristián Pinčiar, Adam Rochovský, Ivetka Halušková, Janka Birková /2.A/, Dávid Cibuľa, Adrián Hruška, KarolínkaTešlárová, Vaneska Bartošová /3.A/, Jakubko Mihálik, Rozália Pokošová, Stanka Miháliková, Viktória Pušková /3.B/, Ján Refka, Juraj Vojtko, Danielka Pechová, Alexandra Bialiková /4.A/, Adrián Puška, LilianaPokošová, Nikola Pokošová, Rebeka Kováčová /4.B/.

Všetkých súťažiacich čakal prekážkový beh. Hlavnou úlohou bolo prebehnúť trať čo najrýchlejšie a absolvovať  všetky prekážky. Na okruhu v telocvični bolo pripravených

6 prekážok: preskakovanie cez menšie prekážky, zbieranie kuželiek zo zeme, prenášanie ťažkých lôpt, kotúľ vpred, beh po lavičke a znova kotúľ vpred.

Výsledky prekážkového behu.

 

1., 2. ročník /dievčatá/

1.miesto: Simonka Anderková  / 26,7 s /

2.miesto: Ivetka Halušková / 27,8 s /

3.miesto: Vladimíra Ševcová  /28,4 s /

                 Janka Birková/28,4 s /

 

1., 2. ročník /chlapci/

1.miesto:  Samko Bošeľa   /26,2 s /2.miesto: Adam Rochovský/27,7 s /

3.miesto:  Matúš Refka/ 28,2 s /

 

 

3., 4. ročník /dievčatá/

1.miesto:  Rebeka Kováčová / 25,0 s /

2.miesto:  Nikola Pokošová / 27,2 s /

3.miesto:  Rozália Pokošová / 28,1 s /

 

 

3., 4. ročník /chlapci/

1.miesto:  Dávid Cibuľa / 22,06 /

2.miesto: Adrián Puška / 24,25 /

3.miesto: Juraj Vojtko / 25,47 /

 

V závere chcem oceniť snahu všetkých žiakov podať čo najlepší výkon, zablahoželať víťazom a tiež zaďakovať pani  Mgr. Ivane Datkovej, PhDr. Františke Baksovej, Radkovi Terekovi a Anne Refkovej za pomoc pri súťaži.

 

Mgr. Žaneta Holková