Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

 

 

 

Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín je úspešne za nami. Veľkú pochvalu si zaslúžia všetci recitátori, ktorí sa zodpovedne popasovali s výberom a prednesom svojho textu pred ostatnými žiakmi.

Do školského kola, ktoré sa konalo dňa 3.2.2023, postúpili tí najlepší, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

V II. kategórii boli zastúpení žiaci 5. a 6. triedy. Tu sa v prednese poézie na 1. mieste umiestnila Gabriela Medvegy (VI. A), na 2. mieste Jakub Pompura (VI. A) a Karolína Kamzíková (V. A), a na treťom mieste Filip Datko (V. A) a Peter Frajt (VI. A).

V prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila Lucia Gandžalová (VI. A) a na druhom mieste Magdaléna Kanošová (VI. A).

III. kategória bola zastúpená žiakmi 7. až 9. ročníka.

Víťazkou v prednese poézie sa stala Vanesa Pompurová (IX. A), druhé miesto obsadil Jozef Šajša (IX. A) a tretie Martin Kuklica (IX. A). V prednese prózy zvíťazila Karolína Mikolajová (IX. A), druhé miesto získala Alžbeta Bodnáriková (VIII. A), tretie Viktória Gažúrová (VII. A) a Natália Tešlárová (VII. A).

Úspešným recitátorom srdečne gratulujeme a všetkých súťažiacich obdivujeme za ich odvahu a chuť recitovať. Zároveň ich povzbudzujeme, aby to o rok skúsili znova, a aby svojim kamarátom držali palce v okresnom kole.