Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Pokusna stranka

Preteky za ?o najvyššou hustotou zobrazovacích bodov obchádzajú Lenovo P70 širokým oblúkom. Použitý panel má rozlíšenie 720 × 1280 pixelov, ?o pri piatich palcoch uhloprie?ky predstavuje hustotu pixelov na úrovni 294 ppi. Táto hodnota je ?aleko za sú?asnou špi?kou, vo vä?šine prípadov je však úplne posta?ujúca. Písmo ?i drobné detaily obsahujú jemné „zrno“, ktoré ale celkové používanie nijak zásadne nedegraduje. Navyše je nižšie rozlíšenie šetrnejšie k batérii.

Preteky za ?o najvyššou hustotou zobrazovacích bodov obchádzajú Lenovo P70 širokým oblúkom. Použitý panel má rozlíšenie 720 × 1280 pixelov, ?o pri piatich palcoch uhloprie?ky predstavuje hustotu pixelov na úrovni 294 ppi. Táto hodnota je ?aleko za sú?asnou špi?kou, vo vä?šine prípadov je však úplne posta?ujúca. Písmo ?i drobné detaily obsahujú jemné „zrno“, ktoré ale celkové používanie nijak zásadne nedegraduje. Navyše je nižšie rozlíšenie šetrnejšie k batérii.

Preteky za ?o najvyššou hustotou zobrazovacích bodov obchádzajú Lenovo P70 širokým oblúkom. Použitý panel má rozlíšenie 720 × 1280 pixelov, ?o pri piatich palcoch uhloprie?ky predstavuje hustotu pixelov na úrovni 294 ppi. Táto hodnota je ?aleko za sú?asnou špi?kou, vo vä?šine prípadov je však úplne posta?ujúca. Písmo ?i drobné detaily obsahujú jemné „zrno“, ktoré ale celkové používanie nijak zásadne nedegraduje. Navyše je nižšie rozlíšenie šetrnejšie k batérii.

Maratón mieru

10.04.2004 12:30 – Pohorelská Maša (futbalový štadión)

Na po?es? partizánov sa bude bezat maraton mieru.

Meno Trieda Rok Disciplína Výkon Umiestnenie U?ite?
Kulifajová Viktória 21 2004 1000 m 02:58 1 Ing. Matej Tešlár
Rochovská Karolína 24 2004 60 m 12 1 Mgr. Jozef Šajša
Tká?iková Janka 22 2004 4x60m 1.65 2 Ing. Matej Tešlár

Preteky za ?o najvyššou hustotou zobrazovacích bodov obchádzajú Lenovo P70 širokým oblúkom. Použitý panel má rozlíšenie 720 × 1280 pixelov, ?o pri piatich palcoch uhloprie?ky predstavuje hustotu pixelov na úrovni 294 ppi. Táto hodnota je ?aleko za sú?asnou špi?kou, vo vä?šine prípadov je však úplne posta?ujúca. Písmo ?i drobné detaily obsahujú jemné „zrno“, ktoré ale celkové používanie nijak zásadne nedegraduje. Navyše je nižšie rozlíšenie šetrnejšie k batérii.

JEDÁLNY LÍSTOK: 2.2.2015 až 6.2.2015
De? Obed Alergény Hmotnos?
Pondelok
2.2.2015
Polievka fazu?ová so zeleninou

Kuracie prsia na smotane

Kned?a kysnutá

Voda s ovocným sirupom

1,9

1,10,7

1,3,7

180/200/220/250

126/142/158/174

80/90/120/150

200/200/200/250

Utorok
2.2.2015
Polievka fazu?ová so zeleninou

Kuracie prsia na smotane

Kned?a kysnutá

Voda s ovocným sirupom

1,9

1,10,7

1,3,7

180/200/220/250

126/142/158/174

80/90/120/150

200/200/200/250

Streda
2.2.2015
Polievka fazu?ová so zeleninou

Kuracie prsia na smotane

Kned?a kysnutá

Voda s ovocným sirupom

1,9

1,10,7

1,3,7

180/200/220/250

126/142/158/174

80/90/120/150

200/200/200/250

Štvrtok
2.2.2015
Polievka fazu?ová so zeleninou

Kuracie prsia na smotane

Kned?a kysnutá

Voda s ovocným sirupom

1,9

1,10,7

1,3,7

180/200/220/250

126/142/158/174

80/90/120/150

200/200/200/250

Piatok
2.2.2015
Polievka fazu?ová so zeleninou

Kuracie prsia na smotane

Kned?a kysnutá

Voda s ovocným sirupom

1,9

1,10,7

1,3,7

180/200/220/250

126/142/158/174

80/90/120/150

200/200/200/250

Preteky za ?o najvyššou hustotou zobrazovacích bodov obchádzajú Lenovo P70 širokým oblúkom. Použitý panel má rozlíšenie 720 × 1280 pixelov, ?o pri piatich palcoch uhloprie?ky predstavuje hustotu pixelov na úrovni 294 ppi. Táto hodnota je ?aleko za sú?asnou špi?kou, vo vä?šine prípadov je však úplne posta?ujúca. Písmo ?i drobné detaily obsahujú jemné „zrno“, ktoré ale celkové používanie nijak zásadne nedegraduje. Navyše je nižšie rozlíšenie šetrnejšie k batérii.

Používate? má na výber tri režimy:
štandardný, v ktorom sa o šetrenie batérie softvér zásadnejšie nepokúša.

Preteky za ?o najvyššou hustotou zobrazovacích bodov obchádzajú Lenovo P70 širokým oblúkom. Použitý panel má rozlíšenie 720 × 1280 pixelov, ?o pri piatich palcoch uhloprie?ky predstavuje hustotu pixelov na úrovni 294 ppi. Táto hodnota je ?aleko za sú?asnou špi?kou, vo vä?šine prípadov je však úplne posta?ujúca. Písmo ?i drobné detaily obsahujú jemné „zrno“, ktoré ale celkové používanie nijak zásadne nedegraduje. Navyše je nižšie rozlíšenie šetrnejšie k batérii.

Preteky za ?o najvyššou hustotou zobrazovacích bodov obchádzajú Lenovo P70 širokým oblúkom. Použitý panel má rozlíšenie 720 × 1280 pixelov, ?o pri piatich palcoch uhloprie?ky predstavuje hustotu pixelov na úrovni 294 ppi. Táto hodnota je ?aleko za sú?asnou špi?kou, vo vä?šine prípadov je však úplne posta?ujúca. Písmo ?i drobné detaily obsahujú jemné „zrno“, ktoré ale celkové používanie nijak zásadne nedegraduje. Navyše je nižšie rozlíšenie šetrnejšie k batérii.