Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dravce a sovy

Dňa 16. júna 2015 zavítali do našej školy sokoliari až z ďalekej Moravy, aby nám porozprávali o dravcoch. Bola to spoločnosť Zayferus, ktorá sa zaoberá ochranou dravých vtákov. Priniesli si so sebou veľa pekných vtákov, napr. Orla bielohlavého, Kondora, Orla skalného, Sovu, Jastraba, Výra veľkého a mnoho ďalších. Žiaci si dravce mohli z blízka pozrieť a dostať výklad o tom, čím je ktorý dravec zaujímavý. Do ukážok boli zapájaní aj žiaci, ktorí získali krásne ceny – pexeso či nádherný kalendár s fotografiami dravcov. Žiaci boli vybraní z publika spolu s pani učiteľkou
G. Kanošovou a ony mali možnosť zavolať si dravca na ruku. Po poučnom výklade o dravcoch nasledovali lety dravcov, ktoré lovili kunu či veveričku. Program trval skoro hodinu a pól. Žiaci, ale aj učitelia mali z tohto vystúpenia veľký zážitok a ďakujeme p. zástupkyni Mgr. E. Bialikovej, ktorá túto akciu pre nás zorganizovala.