Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Mária Montessori radí rodičom

Devätnásť prikázaní Márie Montessori, významnej talianskej lekárky, pedagogičky a zakladateľky známeho alternatívneho smeru, je určených rodičom, ktorí chcú dobre vychovávať svoje deti. K premýšľaniu by však mali podnietiť aj učiteľov.

 1. Deti sa učia zo všetkého, čo ich obklopuje.
 2. Ak dieťa často kritizujeme, naučí sa odsudzovať.
 3. Ak dieťa často chválime, naučí sa oceňovať.
 4. Ak je dieťa vystavené násiliu, naučí sa útočiť.
 5. Ak sa k dieťaťu správame čestne, naučí sa spravodlivosti.
 6. Ak sa dieťaťu často vysmievame, naučí sa bojazlivosti.
 7. Ak dieťa žije s pocitom bezpečia, naučí sa dôverovať.
 8. Ak dieťaťu často nadávame, naučí sa cítiť previnilo.
 9. Ak dieťaťu často dávame za pravdu, naučí sa mať samo k sebe dobrý vzťah.
 10. Ak sme k dieťaťu často zhovievaví, naučí sa trpezlivosti.
 11. Ak dieťa často povzbudzujeme, získa sebadôveru.
 12. Ak dieťa žije v priateľskej atmosfére a cíti sa dôležité, naučí sa nachádzať lásku.
 13. Nehovorme o dieťati v zlom, či už je prítomné alebo nie.
 14. Sústreďme sa na rozvíjanie dobrých stránok dieťaťa, aby pre tie zlé nezostalo miesto.
 15. Keď sa dieťa s nami rozpráva, vždy ho počúvajme a odpovedajme mu.
 16. Vážme si dieťa, ktoré urobilo chybu a dokáže ju hneď alebo neskôr napraviť.
 17. Buďme ochotní pomôcť dieťaťu, ktoré hľadá, ale snažme sa byť neviditeľní pre to, ktoré už našlo.
 18. Pomáhajme dieťaťu osvojovať si nové veci. Buďme pri tom starostliví aj primerane zdržanliví a poskytnime mu pokoj a lásku.
 19. Voči dieťaťu používajme len tie najlepšie spôsoby a vždy mu dávajme zo seba to najlepšie.