Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

1. jún – Deň detí

Tak ako každoročne, aj tento rok sa prvého júna na našej škole uskutočnil deň detí pre všetkých žiakov našej školy, ktorí „všetci do nohy“, nech si hovoria čo chcú, sú ešte stále deťmi.

Na prvom stupni mali deti v triedach pripravené rôzne zábavné aktivity a hry, na druhom stupni to bol turnaj vo vybíjanej dievčat v telocvični a vo futbale chlapcov na multifunkčnom ihrisku. Každý dostal sladké prekvapenie od triednej pani učiteľky a pre najlepších hráčov tu boli aj ďalšie ocenenia.
Výsledky zápasov druhého stupňa:
Dievčatá – vybíjaná

1.miesto: 6. a 7. ročník (K. Gandžalová, G. Gáliková, D. Mišurdová zo 6.A a V. Borloková, P. Homolová zo VII.A)
2.miesto: 8. ročník
3.miesto: 9. ročník
4.miesto: 5. ročník
Najlepšia kapitánka: Peťa Homolová, 7.A
Najlepšia hráčka: Kika Gandžalová, 6.A

Chlapci – futbal

1.miesto: 9. ročník (J. Kalman, M. Maťúš, T. Gajda, E. Holko z IX.A)
2.miesto: 8. ročník
3.miesto: 7. ročník
4.miesto: 6. ročník
5.miesto: 5. ročník
Najlepší brankár: Dávid Pompura, 8.A
Najlepší hráč: Jozef Kalman, 9.A