Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015

Dňa 30. júna 2015 v utorok o 9:30 na školskom dvore ZŠ s MŠ Pohorelá sme slávnostne ukončili školský rok 2014/2015.

Vypočuli sme si príhovor riaditeľa školy, ocenili úspešných a usilovných žiakov a rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi.