Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Športom proti drogám

Dňa 9. októbra 2015 sa uskutočnil XIV. ročník cezpoľného behu Športom proti drogám o putovný pohár starostky obce Jasenie.
Táto športová akcia bola pripravená za účelom zdravia, protidrogovej prevencie a športového rastu detí mladšieho školského veku. Našu školu reprezentovalo 3-členné družstvo v zložení: Ch. Suchánek, A. Kuklica a B. Zlúkyová.