Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šikanovanie a kyberšikana

Dňa 15.10.2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška za účelom osvetovej činnosti zameraná na žiakov prvého a druhého stupňa na tému Šikanovanie a kyberšikana. Prednášku viedla psychologička z ÚPSVaR Brezno pani Mgr. Oceľová. Žiakom bolo zdôraznené, aké je potrebné, aby sa naučili riešiť konfliktné situácie a vedeli sa brániť pred agresorom. Šikanovanie možno považovať za celosvetový problém, pred ktorým nie je imúnny žiadny typ školy. Obeťou sa môže stať v podstate každé dieťa.
Nesmieme však zabudnúť na to, že držíme po celý čas nad detskou obeťou patronát, sledujeme ho, komunikujeme s ním, podporujeme ho a chránime, keďže dieťa jednoducho na rozdiel od dospelého nemôže dať výpoveď tam, kde je situácia preň neúnosná, škodlivá, patologická. Zodpovednosť za jeho bezpečie patrí dospelým, ktorí by mali byť jej zárukou, tak, ako im to ukladá Charta práv dieťaťa.